Acció Ecologista-Agró

Acció Ecologista-Agró de Puçol ha adoptat 3 punts d'aigua situats al Paratge Natural Municipal de La Costera. Aquest paratge està gestionat per AE-Agró mitjançant un acord de custodia de l'ajuntament.

 

Aljub de la Costera. Un dels punts d'aigua adoptats.
Aljub de la Costera. Un dels punts d'aigua adoptats.

L'Aljub de la Costera és una petita bassa que arreplega les aigües de pluja en dues dipòsits. Ací podem trobar un punt de reproducció del tòtil (Alytes obstetricans).

 

 

Bassa dels Enginyers, encara sense aigua.
Bassa dels Enginyers, encara sense aigua.

La  Bassa dels Directius es troba a hores d'ara pendent d'acabar. Es tracta d'una bassa restaurada i habilitada per a albergar poblacions d'amfibis.

 

El tercer punt d'aigua és el Dipòsit de la Costera, un antic dipòsit de reg instal·lat per a regar les repoblacions forestals del paratge.

Mesurant l'Aljub de la Costera
Mesurant l'Aljub de la Costera

A la primera visita a les basses varem comptar amb un nombrós grup de voluntaris. Emplenarem les primeres fitxes d'identificació i seguiment i retirarem fem i deixalles.

 

Podeu veure el reportatge de l'activitat emés a la TV Puçol (a partir del minut 10:20).