Activitats

Estudi previ de les poblacions de rates penades

Gravador d'ultrasons SM2BAT de Wildlife Acoustics
Gravador d'ultrasons SM2BAT de Wildlife Acoustics

Es realitzarà un estudi extensiu per tal d'identificar les espècies de quiròpters presents en tota l'àrea d'estudi. Per a això s'utilitzaran estacions de gravació d'ultrasons.

 

Es seleccionaran punts repartits per tot el municipi de manera que no quedessin grans zones sense alguna estació d'enregistrament, seguint dos criteris: 1) equidistància entre les diferents estacions i 2) selecció d'estacions en zones òptimes per a la detecció de diferents espècies de ratpenats.

 

També es seleccionaran estacions en zones periurbanes o de polígons industrials amb il·luminació, ja que diverses espècies de ratpenats solen acudir a les grans fanals a caçar insectes atrets per la llum.

 

A cada estació es realitzarà un enregistrament de 5 min amb un gravador d'ultrasons de tipus "espectre complet" d'alta precisió i capacitat (SM2BAT, Wildlife Acoustics, EUA). La seva funció és gravar tota emissió ultrasònica emesa en cada estació pels quiròpters que estiguin en aquesta zona.

 

El detector va equipat amb dos micròfons SMX-US omnidireccionals que detecten el so ultrasònic en un radi de 360 graus, sensible entre 15 kHz i 160 kHz. Es comptabilitzaran tots els polsos recollits en cada estació de mostreig per donar una idea de l'activitat registrada en cada punt.

 

Localització de colònies

Casa abandonada que pot albergar colònies
Casa abandonada que pot albergar colònies

Tota l'àrea d'estudi serà visitada per tal de localitzar refugis de ratpenats. Aquests possibles refugis serviran de base per dissenyar la instal·lació de les caixes-refugi, ja que la proximitat de refugis existents permetrà si és el cas expandir les colònies. 

 

Especialment es revisaran construccions abandonades, corrals, motors, etc. Un indici de l'existència de colònies és la presència dels característics excrements (guano) de ratpenats al peu dels refugis.

 

Identificació de llocs per a instal·lar nous refugis

Instal·lació d'un refugi a un arbre
Instal·lació d'un refugi a un arbre

Al llarg de tota l'àrea d'estudi s'anotaran i georreferenciaran aquells punts en els quals es puguen instal·lar caixes. Amb preferència es tindran en compte edificis públics, arbres, pals de telèfon i torres elèctriques. En tot cas, la instal·lació de les caixes ha de tenir l'autorització del propietari de la instal·lació o edifici.

 

A les ubicacions establertes es podran afegir altres situades en instal·lacions i edificis privats els propietaris vulguin posar un refugi. Al llarg de la campanya divulgativa es potenciarà que particulars i empreses s'adhereixin al projecte permetent la instal·lació de refugis en la seva propietat.

 

Estudi de la plaga de la xufa

Parasitoide evolucionat de Bactra
Parasitoide evolucionat de Bactra

S'ha de determinar l'espècie (o espècies) de Bactra sp. presents en el cultiu de xufa. S'obtindran adults en camp abastant una zona representativa del cultiu mitjançant trampes de llum i mostreig directe de plantes afectades i posterior evolució en laboratori.

 

S'analitzaran genitalias dels mascles adults per identificar l'espècie, comptant amb la participació de l'expert en microlepidòpters i control de plagues, Joaquim Baixeras, de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE) de la Universitat de València.

 

Es determinarà el nombre de generacions que es desenvolupen en el cultiu de la xufa. Des de març a octubre (període del cultiu) es visitaran periòdicament 4-6 parcel·les de xufa i es realitzarà un mostreig del nombre de plantes afectades per Bactra/m2. Quan s'observe una part de la planta amb Bactra es durà a laboratori aquesta part per observar la seva evolució. Paral·lelament es col·locaran trampes de llum en parcel·les diferents per detectar el moment dels vols d'adults de la plaga.

 

Durant el mostreig realitzat per obtenir les generacions de Bactra és d'esperar que evolucionen parasitoides com s'ha vist en estudis preliminars. Es procedirà a identificar els parasitoides i estudiar el seu potencial com a controlador biològic.

 

Es realitzarà al final del cultiu (octubre) un mostreig més exhaustiu per determinar el percentatge de plantes danyat. Per a això es realitzaran 5 mostrejos diferents en aproximadament 10-15 parcel·les. Cada mostreig consistirà en avaluar el nombre de plantes per m2 afectades per Bactra.

 

A més, es recopilarà informació a través de la DO Xufa de València dels danys causats pel barrinador, tant en pèrdua de producció com en despeses en tractaments fitosanitaris.

 

El treball dedicat a aquest apartat s'intentarà complementar amb algun treball final de carrera o màster. D'aquesta manera es podran augmentar els mostrejos i generar més informació. En instal·lar les trampes de llum, es podran estudiar les altres arnes innòcues presents en el cultiu de la xufa i que puguin estar confonent-se amb ella, creant una major alarma.

Campanya de difusió i participació

Taller de construcció de refugis
Taller de construcció de refugis

Al llarg del projecte es realitzaran activitats de difusió amb l'objectiu de donar a conèixer les problemàtiques ambientals relacionades amb les rates penades, l'impacte positiu que pot tenir aquesta fauna per al control de plagues en l'agricultura i en el control d'altres espècies, com mosquits, així com la importància d'incrementar la biodiversitat i la qualitat ambiental en espais agrícoles.   

 

La participació de grups de recerca de les diferents universitats està assegurada. El projecte fomentarà la realització d'estudis fi de màster o de carrera, millorant els llaços entre Universitat i societat. A més, es fomentarà la participació de la població local en general (amb la col·laboració dels diferents serveis de l'Ajuntament de València) i es farà especial èmfasi en la població lligada al sector agrícola de l't.m. de València.

 

S'oferirà una activitat participativa consistent en la realització d'un Taller teoricopràctic per a la construcció de caixes per a rates penades que s'oferirà a col·legis, associacions, ajuntaments, etc.

 

La part teòrica inclourà informació sobre la problemàtica dels insectes molestos (mosquits, plagues de fruiters, ...) i sobre la biologia de les rates penades i com poden ajudar-nos en la lluita biològica contra aquests insectes.

 

La part pràctica consistirà en la construcció d'una o diverses caixes refugi per als ratpenats, incloent la posterior instal·lació en punts adequats.

 

El taller es podrà completa amb una ruta nocturna d'identificació de rates penades.