Objectius del projecte

Presentació del projecte a l'Ajuntament
Presentació del projecte a l'Ajuntament

L'objectiu principal del projecte és fomentar l'augment de les poblacions de ratpenats a les zones de cultiu del terme municipal de València.

 

Els objectius específics són:

 

  • Reforç, consolidació i ampliació de la campanya "Aliats en la nit".
  • Increment de la biodiversitat associada a entorns agrícoles periurbans.
  • Potenciació de les poblacions de quiròpters mitjançant l'establiment d'un refugi de ratpenats per hectàrea en 50 hectàrees d'arrossar i 50 hectàrees de xufa en el terme municipal de València.
  • L'objectiu final serà l'establiment d'una colònia d'almenys 40 exemplars per cada hectàrea de cultiu. Atès que és un objectiu molt ambiciós, serà convenient donar continuïtat al projecte mitjançant la instal·lació progressiva de refugis a raó de 100 refugis/any.
  • Obtenció d'informació bàsica sobre la biologia i ecologia de la nova plaga (Bactra) de la xufa. Actualment hi ha un total desconeixement sobre aquesta plaga i aquesta informació serà útil tant per avaluar el potencial controlador de la Ratapinyada de Cabrera, com per definir altres estratègies de control més sostenibles contra ella que els abundants tractaments insecticides que es realitzen en aquests moments.