Zona d'actuació

Horta (groc) i arrosars (blau) al t.m. de València
Horta (groc) i arrosars (blau) al t.m. de València

El terme municipal de València té una superfície de 13.465 hectàrees de les quals un 34% (4.571 ha) està dedicada a terres de cultiu. D'aquestes, la major part són arrossar (39%) i regadiu hortícola (34%). 

 

L'àrea de treball es centrarà en els terrenys de cultiu hortícola i en els arrossars del terme municipal de València. Es seleccionaran sengles àrees pilot en cada un dels ambients en què es durà a terme la instal·lació i seguiment dels refugis.

 

Al terme municipal de València la superfície de cultiu de xufa fluctua al llarg dels anys. En l'última dècada hi va haver un màxim de 222 ha (temporada 2006-2007) encara que la mitjana és d'unes 155 ha/any, que constitueixen prop del 36% del total de producció dins de la DO Xufa de València.