Cartografia

Mapa Digital d'Espanya a escala 1:1.250.000. [Paciència, pesa 116,4 Mb]

CNIG. Centro Nacional de Información Geográfica. Accés a gran quantitat de mapes en diversos formats. Entre d'altres podeu descarregar-vos:

 

  • Ortofotos de tota Espanya.
  • Mapa Topogràfic Nacional (escales 1:25.000, 1:50.000, 1:200.000).
  • Mapes històrics a escala 1:25.000, 1:50.000 i provincials (des de 1888 fins l'actualitat).
  • Models digitals del terreny.
  • Corine Land Cover (en format .shp)

És necessàri registrar-se a la pàgina per a poder descarregar-se els documents. A Roncadell tenim un nom d'usuari i contrasenya, per si vols fer-la servir. Usuari: roncadell; contrasenya: la mateixa clau d'accés de la Zona Socis. Si encara no la tens, demana-la ací.