General

Darwin, C. (1871). On the origin of the species. Appleton & Co. New York. 470 pp.

[24,72 Mb]

Edició de 1909 de l'obra del naturalista Charles Darwin.

Hutchinson, H.M. (1897). Extinct monsters. Chapman & Hall. London.

[27,2 Mb]