Botànica

Acta Botanica Barcinonensia. Publica treballs sobre Botànica (morfologia, taxonomia, florística, geobotànica en sentit ampli, etc.) originals i inèdits. Fundada el 1978 per Oriol de Bolòs, l'edita el Departament de Biologia Vegetal (Unitat de Botànica) de la Universitat de Barcelona.

Acta Botanica Malacitana. És una revista de caràcter internacional i periodicitat anual. Té per objecte la transmissió dels resultats de treballs originals relacionats amb qualsevol camp de la botànica, especialment aquells dedicats a la sistemàtica, corologia, ecologia i botànica aplicada. Editada pel Departament de Biologia Vegetal i publicada pel Servei de Publicacions e Intercanvi Científic de la Universitat de Màlaga.

Anales del Jardín Botánico de Madrid. Publica articles sobre taxonomia i sistemàtica vegetal i fúngica i camps relacionats, com biogeografia, bioinformàtica, conservació, ecofisiologia, filogènia, filogeografia, florística, morfologia funcional, nomenclatura o relacions planta-animal, incloent treballs de síntesi i revisió.

Botanica Complutensis. Amb aquest títol es presenta una publicació procedent de l'Especialitat Vegetal de la Facultat de Biologia de la Universitat Complutense, que és una continuació dels TREBALLS que, amb diverses variacions en el títol, han vingut apareixent des de 1968.

Collectanea Botanica. Editada pel l'Institut Botànic de Barcelona. CSIC.

Conservación Vegetal. Butlletí de la Societat Espanyola de Biologia de la Conservació de Plantes i òrgan de cumunicación de la Comissió de Flora del Comitè Espanyol de la UICN

Flora Ibérica. Editat pel Real Jardín Botánico, CSIC.

Les monografies de Flora Ibèrica. Plantes vasculars de la Península Ibèrica i Illes Balears són el resultat del projecte FLORA IBERICA. El seu objectiu és publicar una obra en forma de llibre, format electrònic, CD-ROM o fins i tot distribuït a Internet on es facilita la identificació de les plantes, el nom científic considerat correcte i els seus sinònims, una descripció morfològica, un dibuix original o referència a un altre publicat, l'hàbitat en què es cria, la seva distribució geogràfica en el Món i en l'àrea de la flora, el període de floració, el seu nombre cromosomàtiques, els seus noms vernacles, etc.

Flora Montiberica. Accés als 47 volums d'aquesta revista de botànica.

Lazaroa. Revista editada pel Departament de Biologia Vegetal, Facultat de Farmàcia dela Universitat Complutense de Madrid. Té com a objectiu la difusió de treballs de recerca originals en el camp de la Botànica (Morfologia, Taxonomia, Fisiologia, Fitosociologia, Ecologia).