Generals

Anales de Biología. Revista publicada per la Facultat de Biologia de la Universitat de Múrcia. Es publica de forma immediata com a revista electrònica, i genera els exemplars impressos a finals d'any.

Animal Biodiversity and Conservation. Revista internacional dedicada a l'estudi i conservació de la biodiversitat animal. El Museu de Ciències Naturals de Barcelona va decidir l'any 2000 canviar el títol i l'estructura de la revista Miscel·lània Zoològica que publicava des de 1958, i començar a publicar Animal Biodiversity and Conservation, a fi de respondre a les noves necessitats de la zoologia moderna.

Ecosistemas. Revista editada per l'"Asociación Española de Ecología Terrestre".

Revista Latinoamericana de Conservación. Latin American Journal of Conservation. Té com a objectiu integrar els estudis generats en institucions, universitats, centres de recerca i ONG, en relació a la conservació i gestió sostenible d'espècies i ecosistemes llatinoamericans.

 

Serie Zoologica. Publicaciones de Biologia de la Universidad de Navarra.

Toll Negre. Revista científica editada per APNAL. Pots descarregar-te els 12 volums editats fins ara.

Wildlife Biology in Practice. Publicada per la "Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem"

Zoosystema. És una revista dedicada a l'inventari, l'anàlisi i la interpretació de la biodiversitat animal. Publica, en francès o en anglès, els resultats originals de recerca en zoologia, particularment en sistemàtica i dominis associats: morfologia comparativa, funcional i evolutiva, filogènia, biogeografia, taxonomia i nomenclatura, etc. Zoosystema és continuació des del 1997 del Butlletí del Museu Nacional d'Història Natural, secció A, Zoologia, de París.