Comité editorial

Edita:

RONCADELL, Grup d'Estudi i Defensa de l'Entorn
Apt. Correus 1.450; 46080 València
roncadell@gmail.com
http://roncadell.jimdo.com

 

Comité editorial:

David Almenar Gil
José Luis Amat de la Flor
Antonio J. Castelló Monsoriu
Francisco Cervera Ortí
Ana García González
Miguel Angel Monsalve Dolz
Teresa Queralt Queralt
Vicente Sancho Alcayde
Óscar Zamora Sapena


Maquetació:

Antonio J. Castelló Monsoriu
Vicente Sancho Alcayde

 

Disseny portada:

Teresa Queralt Queralt