Llibres

Sancho, V y Lacomba, I. (2010). Conservación y Restauración de Puntos de Agua. Colección Manuales Técnicos de Biodiversidad, 2. Generalitat Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 168 pp. [6,4 Mb]

Manual on es recull l'experiència adquirida en el projecte LIFE "Restauració d'hàbitats prioritaris per als Amfibis" (LIFE05 NAT/E/000060). S'articula en dues parts: en la primera es resalta la importància de les petites basses per a la conservació de la Biodiversitat. La segona part tracta d'establir les bases per a desenvolupar projectes de restauració i millora de punts d'aigua, incloent les unitats d'obra necessàries.

 

Fraga, P. (2009). Jardinería Mediterránea sin especies invasoras. Colección Manuales Técnicos de Biodiversidad, 1. Generalitat Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 208 pp. [32,9 Mb]

Aquest manual proposa una alternativa als models de jardineria practicats en l'actualitat, amb moltes espècies exòtiques invasores. Es descriuen 332 espècies, tant exòtiques com natives, per dissenyar 40 models de jardins tant públics com privats. El nexe comú a tots ells és la seva sostenibilitat i l'absència d'espècies exòtiques invasores en la seva composició florística. D'aquesta manera pretén aportar una solució viable al problema que suposen les invasions dels sistemes naturals de la Comunitat Valenciana per plantes ornamentals exòtiques.

Pleguezuelos, J. M. Márquez, R. y Lizana M. (eds.) 2002.  Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España.  Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente. 585 pp.

 

Introducción

 • Portada(65 Kb)
 • Introducción(102 Kb)

Capítulo I.

 • Bases metodológicas del atlas de los Anfibios y Reptiles de España(276 Kb)

Capítulo II.

 • Nuevas categorías UICN y "Ficha Libro Rojo" de los Anfibios y Reptiles españoles(103 Kb)

Capítulo III. Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España

 • Anfibios
 • Reptiles
 • Bibliografía(261 Kb)

Capítulo IV. Estatus y conservación de las tortugas marinas en España

 • Introducción(121 Kb)
 • Especies
 • Bibliografía(68 Kb)

Capítulo V. Anfibios y Reptiles en los territorios transfretanos.

 • Introducción(151 Kb)
 • Especies

Capítulo VI.

 • Conservación de los Anfibios y Reptiles de España(246 Kb)

Capítulo VII.

 • Análisis regional de la herpetofauna española(248 Kb)

Capítulo VIII.

 • Áreas importantes para la herpetofauna española(216 Kb)

Capítulo IX.

 • Las especies introducidas de Anfibios y Reptiles(295 Kb)

Capítulo X.

 • La metodología cartográfica y el empleo de los sistemas de información geográfica en la distribución y análisis de la herpetofauna(318 Kb)

Capítulo XI.

 • Los métodos moleculares en el estudio de la sistemática y filogenia de los Anfibios y Reptiles ibéricos(712 Kb)
 • Lista de Colaboradores y apéndice(49 Kb)

Arizpe, D., Mendes, A. i Rabaça, J.E. (2008). Áreas de ribera sostenibles. Una guía para su gestión. Generalitat Valenciana. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 288 pp. [4,3 Mb]

Llibre que recull els resultats de RIPIDURABLE, un projecte de cooperació finançat pels fons Interreg III, amb l'objectiu de trobar respostes a la gestió i restauració del bosc de ribera.

Sodhi, N.S. & Ehrlich, P.R. (2010). Conservation Biology for all. Oxford University Press. New York. 360 pp. [6,4 Mb]

Llibre compost per capítols escrits per experts en la biologia de la conservació, que té com a objectiu la divulgació del coneixement de la biologia de la conservació. Tracta de temes tan interessants com el canvi climàtic, la planificació de la conservació, el disseny i l'anàlisi de la investigació de la conservació, els serveis ecosistèmics, la gestió d'espècies amenaçades, les extincions, el foc, la desaparició dels hàbitats, i les espècies invasores.

Paseriformes del Occidente de México: morfometría, datación y sexado. Monografies del Museu de Ciències Naturals. Volum 5 (2009).

Aquesta obra es divideix en tres parts: la primera és de caràcter introductori i metodològic, la segona exposa els resultats generals obtinguts i tracta aspectes geomorfològics i autoecològics de les espècies, mentre que la part final presenta les fitxes de les espècies estudiades.

Monografies de la SEO sobre censos d'aus. Podeu descarregar-vos 33 monografies sobre diferents espècies o grups d'aus.