Invertebrats

Graellsia. La revista Graellsia començar a editar-se l'any 1943 pel Museu Nacional de Ciències Naturals-CSIC i rep el seu nom com a homenatge a Mariano de la Pau Graells. Durant 44 anys va ser una revista dedicada a l'entomologia Ibèrica fins que el 1987 va passar a ser una revista de zoologia en general. Més recentment ha restringit el seu àmbit científic i actualment publica treballs científics originals i inèdits sobre Diversitat Zoològica incloent estudis taxonòmics, faunístics, biogeogràfics, corològics, evolutius i de conservació.

SHILAP Revista de Lepidopterología. Editada per la "Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología"

Revista AquaTIC

La Revista Aquatic neix el juliol de 1997 en el Laboratori de Ictiopatología de la Universitat de Saragossa. Durant tot aquest temps la seua vocació ha estat la de prestar un servei a aquest complex món de l'aqüicultura.